Past Events - Vivekanand Pratishthan School

विवेकानंद प्रतिष्ठान, जळगाव आयोजित - ग्लोबल पुलोत्सव - पु.ल. जन्मशताब्दी २०१८-२०१९ -
दिनांक : ०९ जानेवारी २०१९ ते 13 जानेवारी २०१९
कार्यक्रम पत्रिका - डाऊनलोड


विवेकानंद प्रतिष्ठान, जळगाव आयोजित - कला महोस्तव आणि रंग तरंग २०१७-२०१८ -
दिनांक : १० जानेवारी २०१८
कार्यक्रम पत्रिका - डाऊनलोड


विवेकानंद प्रतिष्ठान संचालित - कै. श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालय आयोजित - "रंगतरंग" -
दिनांक : २९ डिसेंबर २०१७
कार्यक्रम पत्रिका - डाऊनलोड


विवेकानंद प्रतिष्ठान संचालित - काशिनाथ पलोड पब्लिक स्कूल जळगाव आयोजित - "रंगतरंग" -
दिनांक : २९ डिसेंबर २०१७
कार्यक्रम पत्रिका - डाऊनलोड


विवेकानंद प्रतिष्ठान संचालित - इंग्लिश मेडियम स्कूल जळगाव आयोजित - "रंगतरंग" -
दिनांक : २८ डिसेंबर २०१७
कार्यक्रम पत्रिका - डाऊनलोड


आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महोस्तव - २०१७
दिनांक : २१ डिसेंबर २०१७
ठिकाण : छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल, जळगाव


विवेकानंद प्रतिष्ठान आयोजित "रंग बावरा श्रावण" - २०१७
दिनांक : ११ ऑगस्ट २०१७
ठिकाण : कांत्ताई सभागृह, जळगाव


विवेकानंद प्रतिष्ठान आयोजित "विवेक रन मॅरेथाॅन - २०१७
दिनांक : १२ ऑगस्ट २०१७
ठिकाण : खान्देश सेन्ट्रल माॅल, जळगाव